top of page
Saftstationen_1[3964].jpg
SAFTSTATIONEN - DAMME

Saftstationerne på Møn 

Transport af sukkeroer med hestevogne på dårlige veje var en stor udfordring i 1880’erne, hvor sukkerroeproduktionen tog fart på Møn. Derfor blev der samtidig med sukkerfabrikken i Stege opført tre saftstationer på Møn (Damsholte, Damme og Pollerup), så bønderne kunne aflevere deres roer. 

Senere opførtes også saftstationer i Holme på Møn og Mern på Sydsjælland, så der i alt var fem saftstationer med tilknytning til fabrikken i Stege.

På saftstationerne blev der udvundet såkaldt tyndsaft (ca. 14% sød), som derefter blev pumpet ind til Stege gennem nedgravede rør til endelig forarbejdning. Lidt af en teknisk bedrift i tiden!

Produktionen af sukkeroer fik enorm betydning på Møn, fordi det udover at give arbejde til landbruget også øgede beskæftigelsen inden for håndværksfag og i transportbranchen – og gav ufaglærte arbejdere, heriblandt en del kvinder, et job på fabrikken.

Lastbilerne fremkomst i slutningen af 1920’erne muliggjorde en centralisering af produktionen, og en efter en blev saftstationerne nedlagt – i Damme skete det i 1929. Herefter blev saftstationen i Damme anvendt til cement-støberi, tømmerhandel, lager for et vejmuseum, scenografisamling samt café, men bygningen har også i længere perioder stået ubrugt hen.

 

Arkitekten bag

Arkitekten bag saftstationen i Damme er Ludvig Peter Fenger (1833-1905), der samme år også tegnede selve sukkerfabrikken i Stege, og yderligere to saftstationer – i Damsholte og Landsled (Pollerup), som er udført efter samme tegninger, som den i Damme.

Fenger, der var elev af Thorvald Bindesbøll (1846-1908), har blandt andet også tegnet Rødkilde Højskole på Møn, Det tekniske Selskabs Skole i Linnésgade i København og tårnet på Himmelbjerget ved Silkeborgsøerne. 

Fenger var i perioden 1886-1904 stadsarkitekt i København og ansvarlig for blandt andet Enghave Plads’ Skole og den Classenske Legatskole samt Københavns Hovedbrand-station, Østre Elektricitetsværk, Vestre Fængsel og Den Brune Kødby i København. 

 

Byggestil

Saftstationen i Damme, der blev bygget i 1884, er et fint eksempel på den historicisme, der prægede byggeri i Danmark i perioden 1850-1900. De runde buer og frisen under tagkanten på saftstationens facade er eksempler på inspiration fra romansk byggestil.

Værd at bevare

Saftstationen i Damme er den eneste intakte af de oprindeligt fire stationer på Møn. Med hele jordstykket på halvanden hektar, de to forvalterboliger og spor af roekamre og aflæsningsrampe, er det stadig muligt at fornemme, hvordan det samlede anlæg har set ud.

Saftstationen i dag

Siden 2016 er ejendommens tag og facader blevet gennemgribende restaureret. Efterfølgende er bygningens indre, som efter mange års skiftende ejerskab og funktion ikke længere indeholdt historiske rester fra sukkeroeproduktionen, blevet indrettet med et stort forsamlingslokale og tre ferielejligheder. Planen videre frem er at etablere en udendørs trappe/scene og et nyt halvtag, så der også kan gennemføres udendørs aktiviteter. 

 

Saftstationen i Damme

Fanefjord Kirkevej 35

4792 Askeby

Kontakt:

Peter og Charlotte Bysted

pby@icono.dk

Find dem Instagram: 

@saftstationen #saftstationen #saftstationenidamme

bottom of page